Moderndom

Kominki gazowe kalfire

Produkty fir­my Kal­fi­re, wytwarzane od 1981 ro­ku, są efek­tem nie­ustan­ne­go dą­że­nia do do­sko­na­ło­ści sty­lu, tech­no­lo­gii i funk­cjo­no­wa­nia. W po­rów­na­niu do ko­min­ko­wych na drew­no, ga­zo­we wkła­dy ko­min­ko­we Kal­fi­re sta­ją na wy­so­ko­ści za­da­nia jak żad­ne in­ne. Ja­kość bar­wy, ja­rze­nia i wy­so­ko­ści pło­mie­ni w na­szych ga­zo­wych wkła­dach ko­min­ko­wych spra­wia, że prak­tycz­nie ni­czym się one nie róż­nią od pło­mie­ni ko­min­ka opa­la­ne­go drew­nem.

Generator iskier i symulacja żaru

Generator naturalnych iskier to technologia dostępna opcjonalnie z wkładami kominkowymi wyposażonymi w palnik Prestige. Wytwarza on małe iskry, które wydobywają się z płomieni i powoli wypalają się, tworząc niezwykle realistyczną symulację ognia opalanego drewnem. Istnieje możliwość wyposażenia zamkniętych kominków gazowych z palnikiem Prestige w oświetlenie diodowe LED w palenisku. W momencie aktywowania tej funkcji, natężenie oświetlenia stale zmienia się, idealnie naśladując żar typowy dla ogniska opalanego drewnem. Oświetlenie posiada trzy różne programy, które można konfigurować zależnie od upodobań.

Ekspresja ognia

Zamknięte gazowe wkłady kominkowe Kalfire wyróżniają się dzięki swojej czystej i doskonałej formie stylistycznej, która nie posiada ramy metalowej psującej efekt szkła. Umożliwia ona niezakłóconą obserwację ognia ze wszystkich stron. Kominki gazowe Kalfire doskonale współgrają z każdym wnętrzem i oferują optymalny widok płomieni.

Aplikacja iMatch

Gazowe kominki Kalfire posiadają możliwość zainstalowania odbiornika współpracującego ze specjalną aplikacją Kalfire, którą można pobrać bezpłatnie z internetowych sklepów z aplikacjami Apple lub Google (Android). Rozwiązanie to umożliwia sterowanie gazowym wkładem kominkowym za pomocą własnego smartfonu lub tabletu.

Nasze produkty, nasze usługi i nasza kultura biznesowa opierają się na pięciu kluczowych wartościach. 

Wszystko, co robimy i wszystko, co projektujemy opiera się na tych pięciu fundamentalnych konceptach, dzięki którym wyprzedzamy konkurencję i zachowujemy pozycję lidera rynku.

Potrzeba doświadczenia czegoś wyjątkowego jest jednym z głównych powodów wyboru wkładu kominkowego. Naturalny ogień jest sprawdzonym źródłem relaksacji. Gazowe wkłady kominkowe Kalfire zyskały międzynarodowe uznanie za niezwykle realistyczną grę płomieni.
Indywidualność oznacza dostępność możliwie najszerszego wyboru i największej swobody projektowania. Wkład
kominkowy, który dumnie prezentuje się w Państwa salonie, musi również spełniać Państwa specyficzne wymagania
i odpowiadać osobistemu gustowi – w tej sprawie nie należy akceptować żadnych kompromisów.
Łatwość użytkowania jest kluczowym czynnikiem jakości komfortu. Nasze kominki są zaprojektowane tak, aby były
intuicyjne w użytkowaniu i niezwykle łatwe w czyszczeniu.
Trwałość i ekologia są ich naturalnymi cechami. Nasze kominki gazowe i opalane drewnem są wyposażone w
innowacyjną technologię spalania, która jest nie tylko trwała, ale także ekologiczna i oszczędna.
Wiedza profesjonalna jest absolutną koniecznością zarówno dla nas, jak też dla sieci naszych dystrybutorów,
którzy zostali przez nas rozważnie wybrani i przeszkoleni.

Nowoczesność
Nasi projektanci nieustannie pracują nad tym, aby zaoferować Państwu same innowacje i nowoczesne technologie. Fakt, że jesteśmy liderem rynku, napawa nas dumą, i wszystkie nasze wysiłki koncentrujemy na utrzymaniu
tej pozycji.

Gazowe kominki Kalfire są projektowane i produkowane przez nasze własne zespoły. 

Nasz dział badań i rozwoju realizuje proces nieustannej innowacji, szybko wdrażając nowe idee i wprowadzając je na rynek po kompleksowym
przetestowaniu. Wiele z naszych przełomowych rozwiązań innowacyjnych jest kopiowanych, ale nadal pozostają
niezrównane. Nieprzypadkowo jesteśmy właścicielem zróżnicowanej gamy patentów obejmujących nowoczesne technologie, takie jak palnik Prestige oraz generator iskier naturalnych (Natural Spark Generator lub NSG). Jakość barwy, jarzenia i wysokości płomieni w naszych gazowych wkładach kominkowych sprawia, że praktycznie niczym się one nie różnią od płomieni kominka opalanego drewnem. To osiągnięcie zawdzięczamy nieustannej pracy naszego zespołu badawczo-rozwojowego, któremu udało się odtworzyć realistyczną grę płomieni dzięki dbałości o szczegóły. Projektujemy najlepsze zamknięte kominki gazowe na rynku – bez kompromisów

Nasze kominki są dostępne wyłącznie w sieci naszych dystrybutorów, wybranych z najwyższą starannością. 

Zostali oni dokładnie przeszkoleni przez Kalfire, znają każdy, nawet najbardziej szczegółowy, aspekt naszych produktów i dzielą z nami pasję i wiedzę.
Jedynie autoryzowany dystrybutor Kalfire może instalować nasze przeznaczone do zabudowy kominki w sposób prawidłowy i bezpieczny. Zapewni to zoptymalizowaną pracę wkładu kominkowego wraz z dotrzymaniem wszystkich wymogów gwarancyjnych oraz związanych z bezpieczeństwem.
Lokalny dystrybutor Kalfire pomoże Państwu również stworzyć gazowy wkład kominkowy, który spełni Wasze wszystkie oczekiwania i będzie odzwierciedlał Państwa własne i indywidualne preferencje stylistyczne. To jest nasza gwarancja.

 

Gazowe wkłady kominkowe Kalfire działają na propan/bio propan 

Wszystkie gazowe wkłady kominkowe Kalfire można podłączyć do źródła gazu ziemnego. Gdy gaz ziemny nie jest dostępny, propan lub bio propan stanowią doskonałe rozwiązanie. Prawie wszystkie kominki gazowe Kaflire można łatwo podłączyć do tego czystego, przyjaznego dla środowiska źródła energii. Na kolejnych stronach ikony wskazują rodzaje paliwa, które można zastosować do danego wkładu kominkowego. 

Sterowanie za dotknięciem przycisku

Sterowanie zdalne iMatch dostarczane w komplecie z każdym modelem umożliwia łatwe sterowanie swoim gazowym wkładem kominkowym. Wystarczy dotknięcie przycisku, aby włączyć lub wyłączyć wkład kominkowy albo wyregulować wysokość płomienia. Istnieje osiem ustawień standardowych oraz specjalne ustawienie ECO; jest to ustawienie energooszczędne, które automatycznie zmienia poziom płomienia, znacznie redukując zużycie gazu.

Easy Door System

Aby maksymalnie uprościć czyszczenie wkładu kominkowego, modele Kalfire posiadają system łatwej obsługi drzwi (Easy Door System). Czyszczenie szkła wkładu kominkowego jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Ten unikalny system pozwala na wyjęcie panelu szklanego poprzez wykonanie czterech prostych kroków. Nie są wymagane żadne narzędzia specjalne. Montaż ponowny drzwi po czyszczeniu jest równie łatwy.

Kilka rodzajów wnętrza

Wnętrze wkładu kominkowego wpływa na jego wygląd i przyjazny charakter. Działa ono jako tło paleniska zapewniające kontrast lub nawet odbijające i wzmacniające grę płomieni. Zamknięte kominki gazowe Kalfire są dostępne z trzema rodzajami wnętrz. Wszystkie gazowe wkłady kominkowe są oferowane standardowo z wnętrzem minimalistycznym z powierzchnią płaską.