System Dystrybucji Gorącego Powietrza najlepiej uwzględnić jest już na etapie projektowania domu. Istnieje wtedy możliwość najbardziej dogodnego usytuowania kominka (a tym samym odpowiednio dobranego komina), dokonanie zmiany układu pomieszczeń, zaplanowania w ścianach przebiegu kanałów, w których zainstalowane zostaną później przewody rozprowadzające ogrzane powietrze. Obecnie przygotowywane są nawet projekty domów, w których głównym źródłem ciepła jest system ogrzewania kominkowego. W takich projektach kominek jest zawsze umieszczany centralnie w budynku, tak aby odległości rur rozprowadzających ogrzane powietrze były minimalne.

Oczywiście zainstalowanie w już istniejącym z zamieszkanym domu jest również możliwe. Dobrą okazją na decyzję o zainstalowaniu systemu DGP w takim przypadku jest remont – przeróbki są wówczas stosunkowo proste i niezbyt kosztowne.

W prostszych systemach ogrzewania kominkowego ciepłe powietrze rozprowadzane jest konwekcyjnie. Takie rozwiązanie ma jednak swoje ograniczenia, np. ciepłe powietrze może być rozprowadzane na bok tylko na odległość 4 m od osi kominka, oraz powietrze nie może być rozprowadzane do zbyt wielu pomieszczeń. Z drugiej strony to właśnie taki system jest w pełni niezależny i niezawodny.

W przypadku większych budynków system DGP należy wyposażyć w elektryczną turbinę wymuszającą przepływ powietrza. Są to specjalne, wygłuszone turbiny które posiadają przepustowość nawet do 600 m3/godz. i są w stanie rozprowadzić powietrze nawet do 8-10 pomieszczeń.

Często stosowanym elementem systemu DGP jest filtr powietrza, którego funkcją jest wychwytywanie kurzu.

Stosowane obecnie turbiny wyposażone są w czujniki, które mogą automatycznie sterować pracą systemu DGP, np.: załączać turbinę przy danej temperaturze powietrza w okapie, wyłączać turbinę gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie zaprogramowany poziom.

© Copyright Modern Dom